Haber

Haber Yazıları Nedir?
Toplum arasında veya doğamızda meydana gelen pek çok yaşanan olay, durum ve farklılıklarla ilgili insanların bilgilendirilmesi ve duyurulara haber denir. Bu haberlerin topluma iletilmesi amacıyla düzenlenen yazılara da haber yazısı denir. Kısaca belli bir zaman ve yerde geçmiş olayları merakları giderecek şekilde ve bilgilendirecek şekilde detaylı ve kolayca anlaşılır bir dille sizlere aktarılan gündemle ilgili yazılara haber yazısı diyebiliriz. Haber yazılarında sahicilik, belgelere dayalı kanıtlama, olayı tüm boyutlarıyla değiştirme olmadan aktarma, nesnel davranma, okuyucunun farklı yorumlamasına izin vermeyecek şekilde, akıcı ve anlaşılır bir dil ve üslupla aktarılması gibi özelliklere dikkat edilir. Bu gibi özelliklerin tamamına dikkat ederek habercilik yapıp yayınlayan son dakika haberlerini internet sitemiz hhaber ile gündemde olan biten olayları takip edebilirsiniz.
Haber Yazısının Kaynakları
Haberlerin kaynakları üçe ayrılır:
1. Resmi haberler: Olaylarla ilgili en sözü geçebilen yetkisi yüksek kişi ve makamlardan öğrenilir.
2. Özel haberler: Toplum arasındaki olayların toplum tarafından öne gelen insanların muhabirlere aktarılmasıyla elde edilir.
3. Ajans haberleri: Dünyada gerçekleşen olayları toplayıp, derleyen her haber kuruluşuna bildiren kurumların verdikleri haberlerdir.
Haber Yazılarının Konuları siyasi haber yazıları,
Sanat ve kültürel haberler yazıları,
Ekonomi ve parasal haber yazıları,
Bilimsel ve teknoloji haberleri yazıları,
Sosyal ve sağlık haber yazıları,
Spor haber yazıları olmak üzere ayrılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *